Buddyzm

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego - trzy pozostałe to Njingma, Siakja i Gelug (szkoła Dalaj Lamy). Linia Kagyu bierze swój początek od historycznego Buddy.…
Lama Ole Nydahl od ponad czterdziestu lat naucza buddyzmu Diamentowej Drogi na prośbę swojego nauczyciela XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże. Założył na całym świecie ponad 640 ośrodków medytacyjnych. Trudno znaleźć…
W buddyzmie Diamentowej Drogi bezpośredni kontakt z nauczycielem ma ogromne znaczenie. W naszej linii relacja nauczyciel – uczeń oraz proces nauczania, to pewna całość, dzięki której możemy się rozwijać. Nauczyciel…
Budda przekazywał nauki w zależności od zdolności swoich uczniów – w ten sposób powstało wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga (skt. Vajrayāna) to najwyższe nauki Buddy, których celem…
Spotykamy się w następujące dni: ŚRODA, PIĄTEK I NIEDZIELA godz. 20:00 W czasie naszych spotkań wykonujemy medytację XVI Karmapy. W tej medytacji może wziąć udział każdy. Zajmuje ona około pół…
Buddyzm ma dwa i pół tysiąca lat. Stanowi ścieżkę rozwoju zawierającą elementy religii, filozofii i psychologii. Różni się od chrześcijaństwa i innych religii, które zakładają istnienie osobowego Boga i opierają…