Najczęściej zadawane pytania

Czym jest oświecenie?

Istnieją dwa poziomy urzeczywistnienia: wyzwolenie i oświecenie. Wyzwolenie polega na tym, że nie bierzemy juz poważnie problemów naszego ‘’ja’’. Natomiast oświecenie na tym, że stajemy się wolni od sztywnych poglądów i widzimy rzeczy takimi jakimi są. Jeśli chodzi o wyzwolenie to każdy, kto używa buddyjskich metod, jest w stanie urzeczywistnić je w ciągu tego życia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda nam się je osiągnąć dzięki praktyce poła lub dzięki świadomemu życiu. Oświecenie jest czymś potężniejszym. Niewielu ludziom udaje się je osiągnąć – w naszym przekazie przykładem pełnego urzeczywistnienia jest Karmapa. Jest to poziom całkowicie spontanicznego i pozbawionego wysiłku działania, stan pełnej wolności od obaw i oczekiwań, bycie nieprzerwanie w tu i teraz.

Fragment książki Lamy Ole "108 odpowiedzi jogina" i "Bungee mądrości" do kupienia w Kfshop

 

Czy mógłbyś podać krótką charakterystykę diamentowej drogi?

Najwyższa radość to najwyższa prawda. Zachowuj się tak jak budda dopóki sie nim nie staniesz. Bądź nieustraszony i pełen radości we wszystkim co robisz. Ufaj przestrzeni jak najlepszemu przyjacielowi.Bądź tu i teraz. Miej poczucie humoru. Nie oczekuj i nie obawiaj się. Wiedz, że ten który patrzy, to co jest widziane i sam akt postrzegania są częściami tej samej całości.

Fragment książki Lamy Ole "108 odpowiedzi jogina" i "Bungee mądrości" do kupienia w Kfshop

 

Jakie są najważniejsze cechy praktykującego diamentową drogę?

Przebywa w "tu i teraz". Jest pełen radości, wolny od przywiązania, nieustraszony i precyzyjny. Ma współczucie i zaufanie do przestrzeni.

Fragment książki Lamy Ole "108 odpowiedzi jogina" i "Bungee mądrości" do kupienia w Kfshop

Szukaj

Medytacje

 • Spotykamy się w następujące dni:

  ŚRODA, PIĄTEK I NIEDZIELA godz. 20:00

  W czasie naszych spotkań wykonujemy medytację XVI Karmapy. W tej medytacji może wziąć udział każdy. Zajmuje ona około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań, znajomości skomplikowanych tekstów ani noszenia szczególnych strojów. Praktyka jest bezpłatna i prowadzona w języku polskim.

  Zapraszamy zainteresowanych tematyką buddyzmu. Przed medytacją lub po jej zakończeniu, znajdzie się czas na rozmowę, w której chętnie odpowiemy na pytania zarówno dotyczące praktyki medytacyjnej jak i podstaw buddyzmu Diamentowej Drogi. Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Uspokaja umysł i uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków. Celem medytacji jest uwolnienie umysłu od wszelkich słabości i ograniczeń oraz rozwinięcie w pełni wszystkich jego doskonałych właściwości, szczególnie nieustraszonej mądrości, spontanicznej radości i aktywnego współczucia. Medytacja powoduje, że przeszkadzające uczucia przekształcają się w mądrości. Medytacje Diamentowej Drogi działają na zasadzie identyfikacji z doskonałymi właściwościami umysłu, z którymi łączymy się poprzez symboliczne, oświecone formy, lub za pomocą głębokiej koncentracji i obserwacji wewnętrznych stanów i samego umysłu, który je przeżywa. W medytacji Diamentowej Drogi angażujemy zarówno ciało, mowę, jak i umysł. Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu wszystko, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne.

  Zachęcamy osoby, które mają zamiar odwiedzić ośrodek buddyjski po raz pierwszy do przyjścia w środę o godzinie 19:30. Istnieje wtedy możliwość wysłuchania bardziej szczegółowych wyjaśnień. Właśnie tego dnia będziecie mieli możliwość - podobnie jak inne nowe osoby - zapoznania się z podstawowymi pojęciami buddyjskimi oraz omówieniem medytacji. Tego dnia także o godzinie 20:00 istnieje możliwość uczestnictwa we wspólnej krótkiej praktyce XVI Karmapy.

  „Umysł, który rozpoznaje sam siebie, jest pełen miłości. Umysł, który tego nie potrafi, jest pełen przywiązań.” Lama Ole Nydahl

Więcej