Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego - trzy pozostałe to Njingma, Siakja i Gelug (szkoła Dalaj Lamy). Linia Kagyu bierze swój początek od historycznego Buddy. Po jego śmierci najwyższe nauki były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa. Następnie zostały przetłumaczone i przeniesione do Tybetu przez Marpę i rozwijały się dzięki aktywności Milarepy i Gampopy. Od XII wieku odpowiedzialność przekazywania nauk spoczywa na linii Karmapów. Dzisiaj głową Karma Kagyu jest J.Ś. XVII Karpama Taje Dordże. A nauczyciele – wykształceni przez jego poprzednika XVI Karmapę – tacy jak Szamar Rinpocze, Szierab Gialtsen Rinpocze i Dzigme Rinpocze oraz Lama Ole Nydahl uczą w wielu ośrodkach Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu na świecie.

„Praktykując w tradycji Karma Kagyu mamy gwarancję na to, że metody, których używamy są autentyczne. Nie są jak zwyczajne dobre pomysły, które zmieniają się z tygodnia na tydzień – ich przekaz jest niezmienny. Przez wieki przekazywane były z mistrza na ucznia i za każdym razem przynosiły owoce.”

Hannah Nydahl 

Polecane artykuły: 8 linii przekazu w Tybecie, Detlev Göbel; Współczujące działanie, 16 Karmapa Randziung Rigpe Dordże