Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Nauczyciele

W buddyzmie Diamentowej Drogi bezpośredni kontakt z nauczycielem ma ogromne znaczenie. W naszej linii relacja nauczyciel – uczeń oraz proces nauczania, to pewna całość, dzięki której możemy się rozwijać. Nauczyciel jest kimś kto przekazuje metody, inspiruje do praktyki i potwierdza postępy ucznia na ścieżce. Pomaga w przezwyciężeniu własnych ograniczeń, w porzuceniu sztywnych poglądów, które uniemożliwiają nam rozpoznanie naturalnego stanu umysłu: otwartości, wolności, współczującej aktywności i nieograniczonej radości. Nauczyciel jest bezpośrednim odzwierciedleniem urzeczywistnienia oświeconych właściwości ucznia.

 

 

Główni nauczyciele buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu:

  • XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże
  • XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże
  • Kunzig Szamar Rinpocze
  • Lama Ole Nydahl
  • Hannah Nydahl
  • Lobpyn Tseczu Rinpocze
  • Kalu Rinpocze
  • Szierab Gjaltsen Rinpocze
  • Lama Dzigme Rinpocze

Węcej o nauczycielach buddyjskich można przeczytać tutaj


PODRÓŻUJĄCY NAUCZYCIELE

Nieprzerwanie od ponad 40 lat Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie z wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne na temat buddyzmu. Niektórzy jego uczniowie zdobyli odpowiednio dużo wiedzy i doświadczenia w zakresie nauk Buddy, i w związku z tym Lama poprosił ich, aby również nauczali buddyzmu w ośrodkach i grupach medytacyjnych Diamentowej Drogi.
To tzw. Podrożujący nauczyciele, którzy zapraszani są do różnych miast. Prowadzą wówczas wykłady w ośrodkach medytacyjnych Damientowej Drogi oraz w miejscach publicznych. Można od nich uzyskać rzetelne informacje na temat buddyzmu i praktyki medytacyjnej.
Więcej na temat polskich nauczycieli (czytaj)